Biblioteka

  • Kontakt:

Dorota Sakowska
Konsultant

e-mail:d.sakowska@wcdn.wroc.pl
tel.71 798 68 80 wew. 130

Godziny pracy:

poniedziałek 8.45-14.45
wtorek 8.45-14.45
środa 9.30-15.30
czwartek 8.45-14.45
piątek 8.45-14.45

adres: ul. Swobodna 73a

 

  • Zadania:
  • 1. Gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych obejmujących w szczególności:

– literaturę pedagogiczną i psychologiczną

– literaturę naukową i popularnonaukową z różnych dziedzin wiedzy

– podręczniki

– programy nauczania

– przewodniki metodyczne

– konspekty lekcji, scenariusze zajęć

– literaturę z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej

– zbiory audiowizualne

– multimedialne programy edukacyjne

  • 2. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, tworzenie nowoczesnych warunków do poszukiwania porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologia informacyjną
  • 3. Wspieranie nauczycieli w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych, procesie samokształcenia oraz podnoszeniu jakości ich pracy