Nabór kandydatów do realizacji zadań doradcy metodycznego

W związku z § 25 ust. 1 – 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 1045 z późn.zm.) Dolnośląski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów do realizacji zadań doradcy metodycznego.

Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, przy ul. Swobodnej 73a we Wrocławiu, poszukuje doradców metodycznych w następujących specjalnościach: geografia, historia, matematyka i nauczyciel psycholog. Czytaj dalej

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Działając  zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu  gospodarowania składnikami rzeczowymi  majątku ruchomego Skarbu Państwa  informujemy, że  posiadamy następujące zbędne i zużyte składniki  majątku  ruchomego zgodnie z wykazem: Wykazbędnych i zuzytych składników WCDN(PDF, 511KB)

XVIII Wrocławski Konkurs Historyczny dla klas ósmych

Szkoła Podstawowa nr 97 i Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zapraszają uczniów klas ósmych szkół podstawowych do udziału w konkursie historycznym.

Konkurs rozwija wiele umiejętności niezbędnych w praktyce: analizy różnorodnych źródeł, chronologii, genealogii, wnioskowania, analitycznego myślenia, stosowania kontekstów itd. Czytaj dalej

Biologiczno-chemiczne zajęcia w terenie

Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli serdecznie zaprasza nauczycieli biologii i chemii do udziału w Biologiczno-chemicznych zajęciach w terenie. Celem warsztatów jest realizacja treści wynikających z podstawy programowej biologii i chemii poza budynkiem szkoły.

Uczestnicy:

  • Poznają i przetestują aplikacje do rozpoznawania roślin, pomiaru hałasu oraz rozpoznawania głosów ptaków.
  • Wykorzystają skale porostowe w celu oceny zanieczyszczenia powietrza tlenkami siarki.
  • Poznają opłaty za wycinkę drzew i nauczą się obliczać wysokość opłat.
  • Poznają w jaki sposób wykonuje się badanie właściwości sorpcyjnych i pH gleby.
  • Przeprowadzą doświadczenie wykrywające zanieczyszczenia pyłowe w powietrzu.
  • Wezmą udział w projekcie terenowym z ekologii, pracując z wytycznymi przygotowanymi dla uczniów.

Czytaj dalej

Radosnych Świąt Wielkanocnych

Życzymy zdrowych i smacznych świąt oraz ciepłej, rodzinnej atmosfery przy wielkanocnym stole. Niech ta Wielkanoc będzie dla nas wszystkich zapowiedzią odrodzenia pokoju na świecie i nadzieją na lepsze, spokojne i pomyślne czasy.

Dyrektor i pracownicy Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Szkoła bez ocen – wojewódzka debata o ocenianiu – 5 kwietnia 2023

Serdecznie zapraszamy dyrektorów wrocławskich szkół na „Wojewódzką debatę o ocenianiu” organizowaną 5 kwietnia 2023 roku w XIV Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu.

Jej inicjatorem jest Stowarzyszenie „Instytut zwinnej edukacji” oraz Fundacja „Szkoła bez ocen”.

Współorganizatorem debaty jest Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, które w tym roku szkolnym podejmuje wiele inicjatyw i działań dotyczących przyjaznych form oceniania, jak choćby projekt NIL- ODRA ( od nudy i lęku do otwartości, dobrostanu, relacji, aktywności). Czytaj dalej

Przyjazne miejsce do czytania w parku wrocławskim – międzyszkolny konkurs na projekt graficzny

Międzyszkolny konkurs na projekt graficzny dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych Wrocławia PRZYJAZNE MIEJSCE DO CZYTANIA W PARKU WROCŁAWSKIM – w ramach akcji Cały Wrocław Czyta i Niebieska Wstążka dla Drzew we Wrocławiu.
Lubicie czytać w plenerze? na trawie, w pięknym otoczeniu drzew i śpiewu ptaków?

To konkurs dla WAS! Wybierzcie park we Wrocławiu i stwórzcie projekt na magiczne miejsce do czytania! Najbardziej oryginalny i ciekawy zostanie zrealizowany przez Zarząd Zieleni Miejskiej. Zapraszamy do udziału! Czytaj dalej