X konferencja z cyklu „Edukacja – Kultura – Społeczeństwo”

Przedstawiamy program X. konferencji „Edukacja-Kultura-Społeczeństwo”, która odbędzie się we Wrocławiu w dniach 28-29 września 2022 r. (w formule hybrydowej). Organizatorem wydarzenia jest Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego.

Program X. konferencji z cyklu „Edukacja Kultura Społeczeństwo”
Koncepcje treści kształcenia historycznego i ich zmienność

od Komisji Edukacji Narodowej do współczesności:


28 września 2022 r. (środa)

10.0010.20 Otwarcie konferencji

dr hab. Artur Błażejewski, prof. UWr prorektor ds. badań naukowych UWr

dr hab. Filip Wolański, prof. UWr dyrektor Instytutu Historycznego UWr

dr hab. Karol Sanojca, prof. UWr kierownik naukowy konferencji

10.2013.00

Henryk Palkij (OKE Kraków), Zmiany treści kształcenia historycznego w Polsce w latach 19892022

Dominik Pick (Centrum Badań Historycznych PAN, Berlin), Treści kształcenia historycznego a kompetencje ich rozumienia. Propozycja stworzenia punktów wspólnych narodowych wizji nauczania historii we współczesnej Europie

Maria Stinia (UJ), Treści kształcenia a kształtowanie kompetencji historycznych uczniów szkół ponadpodstawowych

Marek Białokur (UO), Niezmiennie o potrzebie zbudowania kanonu treści kształcenia historycznego, czyli dlaczego warto „uprawiać” egzemplaryzm dydaktyczny

Anita MłynarczykTomczyk (UJK), Jakich treści nauczania potrzebują dzisiaj uczniowie? Multimedialny zasób Internetu w zakresie nauczania historii najnowszej (wybrane przykłady) [zdalnie]

Dyskusja

13.0014.00 obiad
14.0015.30

Między nauką historyczną, dydaktyką, a szkolną edukacją historyczną ponadnarodowe inicjatywy w teorii i praktyce panel informacyjnodyskusyjny (moderator Karol Sanojca)

Marcin Wiatr (IGE Braunschweig) z perspektywy doświadczeń Wspólnej PolskoNiemieckiej Komisji Podręcznikowej [zdalnie]

Ewa Skrzywanek (WCDN Wrocław) z perspektywy Roboczej Grupy Nauczycieli Historii przy Komisji Podręcznikowej PolskoNiemieckiej

Patrycja Czerwińska (IGE Braunschweig) założenia i stan prac nad projektem EFREC [zdalnie]

Joanna Wojdon (UWr) międzynarodowe projekty związane z kształceniem nauczycieli historii i WoS Partnerstwa Strategiczne Erasmus+ i Chist

Dorota Wiśniewska (UWr) perspektywa transnarodowa w kształceniu nauczycieli. Platforma TEEM [zdalnie]

15.3016.00 przerwa kawowa

16.0018.00

Jacek Piotrowski (UWr), Kontrowersje wokół wprowadzania do szkół nowego przedmiotu Historia i Teraźniejszość

Arkadiusz Słabig (AP), Jak dziś nauczać o Powstaniu Wielkopolskim 19181919? Kilka uwag praktyka

Piotr Rachwał (KUL), Nauki Pomocnicze Historii w nauczaniu szkolnym ujęcie praktyczne

Grzegorz Mroczek (UJ), O zmieniającej się roli lekcji historii w szkole podstawowej XXI wieku

Monika Bronowicka (IX LO, Wrocław), Pytania uczniów w procesie nauczania historii w liceum ogólnokształcącym

Dyskusja

29 września 2022 r. (czwartek)
10.0012.00

Bogumiła Burda, Małgorzata Szymczak (UZ), Miejsca pamięci jako element edukacji pozaszkolnej

Piotr Podemski (UW), Broń i sztandary dawnych bohaterów. Edukacja historyczna w faszystowskich Włoszech jako argument we współczesnej debacie dydaktyków historii [zdalnie]

Joanna Wojdon (UWr), Materiały do edukacji historycznej w języku ukraińskim na platformie epodręczników ZPE

Mariusz Ausz (UMCS), Podręcznik dla cudzoziemców „Spacer po dawnym Lublinie” jako przykład nauczania języka polskiego na bazie historii regionalnej

Józef Brynkus (UP), Poemat dla dorosłych źródło, idea historiozoficzna i inspiracja historiograficzna przydatna w odczytywaniu dziejów Polski Ludowej

Dyskusja

12.0012.30 przerwa kawowa

12.3014.00

Agnieszka Wrzesińska (SP Dąbie), Nauka historii poprzez media społecznościowe zarys problematyki

Barbara Techmańska (UWr), Od historii wojen do życia codziennego zmiany w treściach historycznych w podręcznikach dla szkół ponadpodstawowych na przełomie XX i XXI wieku

Karol Sanojca (UWr), Problemy treści kształcenia historycznego w opiniach studentów specjalności nauczycielskiej

Dyskusja

14.00 Podsumowanie i zamknięcie konferencji