Wrocławska edukacja – zakończenie roku szkolnego 2022/2023

Ponad 47 tys. uczniów miejskich szkół podstawowych, blisko 27 tys. szkół ponadpodstawowych oraz blisko 16,5 tys. przedszkolaków kończy kolejny rok szkolny we Wrocławiu. Dla edukacji był to rok pełen wyzwań, ale i ważnych inwestycji w naszym mieście.

Największa część wrocławskiego budżetu przeznaczana jest na edukację:

W 2022 r. wydatki bieżące poniesione na wrocławską oświatę przekroczyły 2 mld złotych, podczas gdy w ramach subwencji oświatowej i dotacji przedszkolnej miasto otrzymało od rządu jedynie 984 miliony złotych. Zatem subwencja i dotacja pokryły niespełna połowę wydatków na edukację szkolną i przedszkolną. Pozostałą część kosztów oświaty i wynagrodzeń dla nauczycieli Wrocław musiał pokryć z własnego budżetu. Podobnie jest w tym roku. W 2023 r. pieniądze przeznaczone na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą stanowić będą ok. 33 proc. wszystkich miejskich wydatków miasta – łącznie ponad 2 mld złotych.

– Co prawda wzrośnie również subwencja oświatowa i dotacja przedszkolna. Jednak pieniądze z budżetu centralnego pokryją zaledwie połowę wszystkich wydatków związanych z oświatą. Dlatego szacuje się, że w tym roku miasto dołoży do rządowej subwencji edukacyjnej nawet miliard złotych – mówi Jarosław Delewski, dyrektor Departamentu Edukacji UM we Wrocławiu.

Ukraińscy uczniowie:

Jednym z największych wyzwań było przyjęcie i zorganizowanie zajęć dla dzieci uchodźców z Ukrainy. W sumie we wrocławskich szkołach i przedszkolach (prowadzonych przez miasto) uczy się obecnie ich ok. 10 tys. W szczytowym momencie było ich nawet 12 tys. Miasto bowiem od początku wojny było otwarte na przyjęcie dzieci uchodźców z Ukrainy, których rodzice zgłosili chęć nauki w polskim systemie oświaty. Było to możliwe między innymi dzięki temu, że zwiększona została liczba miejsc w grupach przedszkolnych z 25 do 28 oraz w klasach I-III szkół podstawowych z 25 do 29 miejsc.

– Poza tym we wrocławskich szkołach utworzono dodatkowe oddziały przygotowawcze. Obecnie jest ich 75, a przed wybuchem wojny było ich 41. We Wrocławiu powstało też 5 Centrów Nauki Zdalnej dla uczniów – uchodźców z Ukrainy, którzy kontynuują on-line naukę w ukraińskim systemie edukacji.  Opiekę nad nimi sprawują asystenci międzykulturowi – mówi Monika Dubec z Wydziału Komunikacji Społecznej UM we Wrocławiu.

Centra Nauki Zdalnej utworzono w:

  • Centrum Kreatywności Talent, ul. Jedności Narodowej 115,
  • Młodzieżowy Dom Kultury Fabryczna, ul. Zemska 16a,
  • Młodzieżowy Dom Kultury Krzyki, ul. Powstańców Śląskich 190,
  • Młodzieżowy Dom Kultury Śródmieście, ul. Dubois 5,
  • Młodzieżowy Dom Kultury im. Mikołaja Kopernika (zajęcia w SP nr 2 ul. Komuny Paryskiej 36-38).

Półtora rocznika w szkołach ponadpodstawowych:

Na rok szkolny 2022/2023 (podobnie jak w tym roku na rok szkolny 2023/2024) do szkół ponadpodstawowych rekrutowało się „półtora rocznika”. Dzięki zwiększeniu liczby klas w szkołach miejsc dla kandydatów nie zabrakło. W kilkunastu wrocławskich szkołach zostały nawet wolne miejsca, co było efektem długotrwałych przygotowań przeprowadzonych przez dyrektorów szkół oraz Departament Edukacji UM.

– W czasie rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 zwiększyliśmy liczbę klas pierwszych w miejskich  szkołach ponadpodstawowych o ok. 40 w porównaniu z planami przed rozpoczęciem rekrutacji. Między innymi tam, gdzie na rzecz szkół ponadpodstawowych przekazano budynki po zlikwidowanych gimnazjach. Na sale lekcyjne wykorzystane zostały też pomieszczenia, które do tej pory udostępnione były innym podmiotom prowadzącym szkoły – mówi Ewa Szczęch z Departamentu Edukacji UM we Wrocławiu.

Wakaty w szkołach i przedszkolach:

Dużym wyzwaniem dla dyrektorów szkół było także skompletowanie kadry. Szacuje się, że we Wrocławiu brakuje ok. 1 tys. nauczycieli. Głównie przedmiotów ścisłych i zawodowych oraz wychowania przedszkolnego. Wielu nauczycieli zdecydowało się bowiem odejść na emeryturę lub przekwalifikowało się i odeszło z zawodu. A zainteresowanie zawodem nauczyciela wśród młodych ludzi niestety jest coraz mniejsze. Jak radzili sobie z tym problemem dyrektorzy?

– Wielu nauczycieli pracowało i pracuje w godzinach ponadwymiarowych. Gdy jest taka potrzeba dyrektorzy poszukują także kandydatów do pracy wśród absolwentów studiów – oczywiście za zgodą kuratora – oraz zatrudniają emerytowanych nauczycieli – tłumaczy Jarosław Delewski.

Rok ważnych inwestycji:

W 2022 roku systematycznie poprawiał się stan budynków szkolnych i ich wyposażenie. Całkowity koszt inwestycji w infrastrukturę edukacyjną wyniósł ponad 110 milionów złotych. To także rok szkolny, w którym rozpoczęto lub kontynuowano budowę nowych placówek oświatowych.

– Obecnie we Wrocławiu trwa budowa 3 zespołów szkolno-przedszkolnych, 4 przedszkoli i 1 szkoły. W sumie przyjmą one ponad 1,5 tys. przedszkolaków i blisko 3 tys. uczniów – mówi Marcin Miedziński z Departamentu Edukacji UM we Wrocławiu.

Największymi inwestycjami edukacyjnymi jest budowa zespołów Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Asfaltowej i ul. Cynamonowej oraz przedszkola przy al. Hallera. Wszystkie te inwestycje kosztować będą miasto ok. 160 mln złotych.  Budowa placówki przy ul. Asfaltowej dofinansowana jest z Unii Europejskiej kwotą ponad 10 mln złotych.

Liczba uczniów we wszystkich wrocławskich placówkach:

Przedszkola publiczne i prywatne (wszystkie we Wrocławiu): ok. 31 tys. przedszkolaków

Szkoły podstawowe publiczne i prywatne: ok. 54 tys. uczniów

Szkoły ponadpodstawowe publiczne i prywatne:  ok. 34,5 tys. uczniów