Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Działając  zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu  gospodarowania składnikami rzeczowymi  majątku ruchomego Skarbu Państwa  informujemy, że  posiadamy następujące zbędne i zużyte składniki  majątku  ruchomego zgodnie z wykazem: Wykazbędnych i zuzytych składników WCDN(PDF, 511KB)