Nabór kandydatów do realizacji zadań doradcy metodycznego

W związku z § 25 ust. 1 – 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 1045 z późn.zm.) Dolnośląski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów do realizacji zadań doradcy metodycznego.

Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, przy ul. Swobodnej 73a we Wrocławiu, poszukuje doradców metodycznych w następujących specjalnościach: geografia, historia, matematyka i nauczyciel psycholog.

Link: https://www.kuratorium.wroclaw.pl/ogloszenie-o-naborze-kandydatow-do-realizacji-zadan-doradcy-metodycznego-z-dnia-1-wrzesnia-2023-r/

Szczegóły w załączniku: ogloszenie-o-naborze_1.09_2023 (1)

Zachęcamy do udziału w naborze.