Informacja o wynikach naboru

we Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
Swobodna 73A, 50-089 Wrocław

na stanowisko: specjalista ds. informatycznych

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany:

Pan  Paweł Ptaszyński  zamieszkały we Wrocławiu.

Uzasadnienie wyboru:

Pan Paweł Ptaszyński posiada wymagane kwalifikacje do podjęcia pracy na stanowisku specjalisty
ds. informatycznych. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się wiedzą niezbędną do prawidłowego wykonywania zadań na powierzonym stanowisku.