Niezwykłe historie zwykłych przedmiotów – bezpłatna sesja edukacyjna Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej

Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej zaprasza nauczycieli i edukatorów do udziału w bezpłatnej sesji edukacyjnej online.

„Niezwykłe historie zwykłych przedmiotów” to tytuł spotkania, które odbędzie się 2 grudnia 2023 r. o godz. 10:00 na platformie Zoom.

Celem wydarzenia jest zapoznanie nauczycieli ze zbiorami Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej i zainspirowanie do wykorzystywania ich w edukacji szkolnej i pozaszkolnej. Uczestnicy poznają wybrane obiekty i zapisane w nich historie, działania edukacyjne podejmowane przez muzeum oraz lekcje muzealne stworzone z wykorzystaniem historii zabytków i pamiątek kresowych.

Spotkanie dedykowane jest nauczycielom przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także edukatorom zainteresowanym tematyką edukacji muzealnej, zbiorów muzealnych oraz historii ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej.

Program spotkania obejmuje 5 godzin dydaktycznych. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział w wydarzeniu i materiały edukacyjne w formie elektronicznej.

Zgłoszenia można przesyłać do 30 listopada 2023 r. Udział w sesji jest bezpłatny. Ilość miejsce ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy: https://docs.google.com/forms/d/1ve4so-VP0gGdOSV2OTDUZ6D_LAOcRUvEMZVt230ClHE/edit

Więcej informacji znajduje się na portalu internetowym ziemiewschodnie.pl: https://ziemiewschodnie.pl/pl/oferta-edukacyjna/seminaria

Koordynacja: Mirella Rusek-Pora, m.rusek@mnw.pl, edukacja@mzwdr.pl