Badanie potrzeb szkoleniowych

Szanowni Państwo Nauczyciele Szkół i Placówek we Wrocławiu!

Aby móc przygotować odpowiednią ofertę, Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli rokrocznie prosi Państwa o informacje dotyczące potrzeb szkoleniowych.

W tym roku szkolnym ponawiamy naszą prośbę.

Zapraszamy Państwa do wypełnienia ankiety (aktywna będzie do 12.04.2024 r.), zająć powinno to tylko 5 minut.

Link do ankiety –  https://forms.office.com/e/YDBwjNMcyf

Bardzo dziękujemy!